Hitsy Immo

Trano ahofa – Tompony mivantana

TRANO AHOFA ANKATSO, AM-PITAN’NY VAVAHADIN’ANKATSO AMBANIN’NY AGRO. EFITRA 1, MISY JIRO, RANO @ VOVO, DOUCHE EXTERNE FA ANAO IRERY, WC EXTERNE FOSSE SCEPTIQUE. HOFANY: 80.000A, TOMPONY MIVANTANA. ALEO MIANTSO AVY HATRANY IZAY LIANA FA EFA MISY SARY IO: 03

TRANO AHOFA ANKATSO, AM-PITAN’NY VAVAHADIN’ANKATSO AMBANIN’NY AGRO. EFITRA 1, MISY JIRO, RANO @ VOVO, DOUCHE EXTERNE FA ANAO IRERY, WC EXTERNE FOSSE SCEPTIQUE.
HOFANY: 80.000A, TOMPONY MIVANTANA.
ALEO MIANTSO AVY HATRANY IZAY LIANA FA EFA MISY SARY IO: 032 57 863 83
ANKOATRAN’IO NY JIRO, ARAKARAKA NY FITAOVANA AMPIASAINA