Hitsy Immo

Trano ahofa – Tompony mivantana

Jereo sary! Saika tsy hanoro aho ihany aho fa malahelo mahita ny vidimpiaina mihamiakatra eto Madagascar nefa betsaka ny tsy an’ asa Ketrika efa nangoronako vola efa nanomboka 2019 izy ity ka hatram zao, ny fianakaviako ihany no natoroko le secret hatriza

Jereo sary!
Saika tsy hanoro aho ihany aho fa malahelo mahita ny vidimpiaina mihamiakatra eto Madagascar nefa betsaka ny tsy an’ asa
Ketrika efa nangoronako vola efa nanomboka 2019 izy ity ka hatram zao, ny fianakaviako ihany no natoroko le secret hatrizay fa manomboka izao vonona zah hanoro anao le izy
Asa enligne par téléphone na ordi izy io ary tena raofina fotsiny ny vola isan’ andro, ilay orin’ asa koa moa tsy maharaka fa mila olona be dia be hanao azy!
Tsy lainga zan lazaiko zan fa tena asa ilay atao ao, ary tsy mila fond, tsy mila mahay langue be, tsy mila diplôme
Mila base sy initiation fotsiny ianao amin’ ny voalohany fa aveo misosa be ny asa ary mampazoto
Ka aza sarotiavina fa raha mahatsapa ianao fa mila vola dia mandefasa MP amiko fa vonona zah hampianatra anao tompoko !!!
Tsy asa maloto fa tena asa madio sy matotra ary maharitra !!!
Tsy afaka mandefa MP aminao voalohany za fa tsy miantsy ianao, dia somary mila maharitra kely fa tsy maintsy voavaly fa zah koa manko sady miasa no mamaly antsika !!!