Hitsy Immo

Trano ahofa – Tompony mivantana

TANY MORA HO ANTSIKA , MAHASOA ANAO ITY commune ampitatafika : Ambohipamonjy ampitatafika : 1000m² prix 25000ar/m² accès voiture : 1Ha 20ara prix 25000ar/m² accès voiture , afaka anaovana projet Espace sns…, Akaiky jiro jirama : 500m² p

TANY MORA HO ANTSIKA , MAHASOA ANAO ITY
commune ampitatafika
:
Ambohipamonjy ampitatafika :
1000m² prix 25000ar/m² accès voiture
:
1Ha 20ara prix 25000ar/m² accès voiture
, afaka anaovana projet Espace sns…, Akaiky jiro jirama
:
500m² prix 35000ar/m² accès voiture
AKADITANY apitatafika 900m² prix 55000ar/m² accès moto
:
Ambohimiadana akaditany 500m² prix 60.000ar/m² accès moto
:
ALAKAMISY fenoarivo 600m² prix 70.000ar/m² accès voiture
, 200m² miala n’y goudron
:
Malaza apitatafika 240m² Prix 95Mfmg accès voiture
,
:
Alatsinainy Ambazaha 300m² prix 35000ar/m² accès voiture
, titre borne
034 49 903 78
Droit de visite : 10.000ar